Leader przyszłością Lubelskiej Wsi 9-10 lutego 2012

W dniach 9 – 10 lutego 2012r. odbyła się Konferencja Lokalnych Grup Działania Województwa Lubelskiego “Leader przyszłością Lubelskiej Wsi” organizowana przez Lokalną Grupę Działania „Leśny Krąg” oraz Sekretariat Regionalny KSOW.

Udział w niej wzięło 20 Lokalnych Grup Działania , przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego: Dyrektor Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Edmund Bożeński, pracownicy Wdrażania Projektów PROW 2007-2013 i Oddziału Autoryzacji Płatności oraz zaproszeni goście min. dr Andrzej Hałasiewicz ekspert Kancelarii Prezydenta RP i Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Jan Frania.

Podczas spotkania przedstawiono Plan działania SR KSOW na lata 2012 – 2013. Uczestnicy debatowali nad problemami wdrażania programu LEADER oraz o dodatkowym naborze LGD na realizacje zadań Lokalnych Strategii Rozwoju i nowym okresie programowania.

Drugiego dnia poruszono temat Sieci Leadera w Polsce i na Lubelszczyźnie oraz głównych problemów rozwoju obszarów wiejskich w ujęciu regionalnym.

GALERIA