Konsultacje zmian do Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji

Konsultacje zmian do Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji

Szanowni Państwo, w związku z planowaną zmianą w zakresie lokalnych kryteriów wyboru operacji, poniżej zamieszczamy propozycje zmian przygotowane przez LGD “Leśny Krąg”.

W ramach Konsultacji Zmiany Kryteriów przyjmujemy Państwa uwagi do przedstawionych propozycji.
Uwagi można zgłaszać (osobiście lub mailowo) na formularzu => Formularz proponowanych zmian

Prosimy o zgłaszanie uwag z wykorzystaniem załączonego formularza w ciągu 21 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o konsultacjach na stronie internetowej LGD “Leśny Krąg”, tj. od 20 września 2017 r. do 10 października 2017 r.