KONSULTACJE SPOŁECZNE W ZWIĄZKU Z DODATKOWYMI ŚRODKAMI FINANSOWYMI NA ROZWÓJ OBSZARU OBJĘTEGO LSR

KONSULTACJE SPOŁECZNE W ZWIĄZKU Z DODATKOWYMI ŚRODKAMI FINANSOWYMI NA ROZWÓJ OBSZARU OBJĘTEGO LSR

K

KONSULTACJE SPOŁECZNE W ZWIĄZKU Z DODATKOWYMI ŚRODKAMI FINANSOWYMI NA ROZWÓJ OBSZARU OBJĘTEGO LSR

 

 

 

Konsultacje społeczne w związku z przesunięciem środków oraz dodatkowymi  środkami  finansowymi  na rozwój obszaru objętego LSR

Szanowni Państwo

         Zarząd Stowarzyszenia LGD „Leśny Krąg” w dniu 26.05.2021 r. podjął Uchwałę

Nr V/3/2021r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

W związku z możliwością aktualizacji przedsięwzięć i przesunięcia środków finansowych

w działaniu 19.2 pomiędzy przedsięwzięciami 1.1.1. i 2.1.4. oraz zwiększenie budżetu LSR dotyczącego Poddziałań:

1) 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w kwocie 312000 euro (1248000 zł – przy kursie 4,00 zł/euro), przy czym LGD zobligowana jest do przeznaczenia co najmniej 35% tych środków na przedsięwzięcie dotyczące wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

2) 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji w kwocie  37440  euro (149760 zł – przy kursie 4,00 zł/euro)mieszkańcy obszaru LGD mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski w terminie od dnia 27.05.2021 r. do dnia 7.06.2021 r.

Uwagi i propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać na formularzu

(do pobrania poniżej) do dnia 7.06.2021 r. osobiście w biurze LGD „Leśny Krąg”Ogrodowa 16, 23-300 Janów Lubelski lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@lesnykrag.pl

Zatem zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie propozycji planowanych do realizacji projektów, które posłużą nam do zaplanowania środków finansowych na poszczególne przedsięwzięcia oraz określenie wskaźników.

Z góry dziękujemy za udział Państwa w konsultacjach.

 

Formularz konsultacji