Konsultacje społeczne LSR Stowarzyszenia LGD „Leśny Krąg”

Konsultacje społeczne LSR Stowarzyszenia LGD „Leśny Krąg”

Uchwałą Nr XXII/13/2022 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Leśny Krąg” z dnia 20 grudnia 2022r. przystąpiono do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

W terminie od dnia 10.02.2023r.- 24.02.2023 r. mieszkańcy obszaru LGD mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski.

Uwagi i propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać na formularzu (do pobrania poniżej) do dnia 24.02.2022 r. osobiście w biurze LGD „Leśny Krąg” ul. Ogrodowa 16, 23-300 Janów Lubelski lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@lesnykrag.pl

Formularz aktualizacji LSR

Załącznik: STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA OKRES PROGRAMOWANIA PROW 2014-2020 – projekt