Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na okres programowania PROW 2014-2020

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na okres programowania PROW 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” ogłasza konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na okres programowania PROW 2014-2020 dla obszaru gmin: Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce, Potok Wielki.

Informujemy, że proponowane zmiany LSR odbywają się zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR, stanowiącą załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Konsultacje dotyczą jedynie zmian wyszczególnionych w załączniku poniżej. Proponowana wersja Lokalnej Strategii Rozwoju znajduję się w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Uwagi i sugestie do zaktualizowanej LSR można wnosić pisemnie, w tym na adres poczty elektronicznej: biuro@lesnykrag.pl do dnia
03 października 2018r. do godziny 16.00 na załączonym formularzu.