Konkurs grantowy w ramach Programu „Regrantingu”

LGD_okrag__e_logoRETINA

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”


ogłasza konkurs grantowy w ramach Programu „Regrantingu”


zebranie ofert trwa od: 25 maja do 10 czerwca 2013 r

Konkurs dotyczy następujących obszarów tematycznych:

1) podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej (na dotacje w tym obszarze – 2500 zł);

2) ochrona i promocja zdrowia (kwota przeznaczona na dotacje w tym obszarze – 2500 zł);

3) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (kwota przeznaczona na dotacje w tym obszarze – 2500 zł).

 

herb_300

Projekt współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim