Konferencja “Zintegrowany Produkt Turystyczny” oraz Jarmark Garncarski – 7-8 lipiec 2007 r.

Konferencja “Zintegrowany Produkt Turystyczny” oraz Jarmark Garncarski – 7-8 lipiec 2007 r.

Na terenie Łążku Garncarskiego w dniu 7 lipca 2007 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie LGD Leśny Krąg na temat tworzenia “Zintegrowanego Produktu Turystycznego” jako sposobu na rozwój i promocję współdziałających ze sobą lokalnych grup i terenów przez nich zamieszkałych…