Komunikat dot. naborów!

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Leśny Krąg” informuje, że nabory wniosków nr:

2/2019 – 1.1.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej (Operacje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa)

3/2019 – 2.1.1 Budowa lub przebudowa ciągów pieszych lub ścieżek rowerowych lub szlaków turystycznych

4/2019 – 2.1.2 Rozwój obiektów pełniących funkcje publiczne, kulturalne lub społeczne

5/2019 – 2.1.3 Rozwój infrastruktury publicznej lub kulturalnej z wykorzystaniem technologii Odnawialnych Źródeł Energii

6/2019 – 2.1.4 Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, placów pełniących funkcje publiczne, turystyczne lub rekreacyjne,

zostają odwołane z przyczyn formalnych.

Jednocześnie informujemy, że wznowienie ww. naborów nastąpi w najbliższym możliwym terminie tj. po akceptacji Instytucji Wdrażającej.

Za utrudnienia przepraszamy.