Jarmark „Smaki Jesieni” – 29 wrzesnia 2013r – Muzeum Wsi Lubelskiej

Jarmark „Smaki Jesieni” – 29 wrzesnia 2013r – Muzeum Wsi Lubelskiej

Szanowni Państwo,
W imieniu Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, 9 Lokalnych Grup Działania woj. Lubelskiego oraz Muzeum Wsi Lubelskiej zapraszam serdecznie do udziału w Jarmarku „Smaki Jesieni”, który odbędzie się w dniu 29 września 2013 roku w Muzeum Wsi Lubelskiej w godz. 12.00 – 18.00. Jarmark organizowany jest w ramach Konferencji „Greenways Środkowo-Wschodniej Lubelszczyzny”, projektu partnerskiego dziewięciu Lokalnych Grup Działania z terenu woj. Lubelskiego.

Inspiracją do współpracy i realizacji projektu w ramach planu działania Sekretariatu Regionalnego KSOW woj. Lubelskiego stał się projekt współpracy „Śladami przeszłości. Odnowa i promocja dziedzictwa historyczno-kulturowego środkowo-wschodniej Lubelszczyzny”, zrealizowany w latach 2011-2013 przez sześć LGD z terenu województwa lubelskiego: „Dolina Giełczwi”, „Nasza Nadzieja”, „Krasnystaw PLUS”, „Polesie”, „Polska Dolina Bugu”, „Promenada S12”.