Jak pozyskać środki na rozwój i założenie firmy – spotkanie informacyjne

Jak pozyskać środki na rozwój i założenie firmy – spotkanie informacyjne

Na wniosek Burmistrza Janowa Lubelskiego, Krzysztofa Kołtysia, 27 lutego 2018 roku, odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie możliwości skorzystania z funduszy unijnych. Spotkanie dedykowane było zarówno przedsiębiorcom, których firmy już funkcjonują, jak i osobom planującym założenie działalności gospodarczej.

Na zaproszenie organizatorów, Referatu Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego, odpowiedziało sześć instytucji zajmujących się dystrybucją unijnych funduszy: Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Lubelska Fundacja Rozwoju, Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”, Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego,  Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego “OIC Poland” oraz Lokalna Grupa Działania LEŚNY KRĄG (współorganizatorzy spotkania). Prelegenci reprezentujący poszczególne podmioty w jasny, zwięzły i bardzo konkretny sposób przedstawili swoje oferty.

Miło nam poinformować, że przedsiębiorcy mogą skorzystać z preferencyjnych, niskooprocentowanych pożyczek. Dostępne są głównie pożyczki małe, do wysokości ok. 150 000 – 200 000 PLN. Jedynie Lubelska Fundacja Rozwoju dysponuje kredytami o wyższej wartości, do 1 000 000 PLN. Niestety, podkreślamy, że fundusze na duże kredyty kończą się, więc osoby zainteresowane muszą decydować się szybko. Dostępne są również środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, taką propozycję mają OIC Poland oraz Puławskie Centrum Przedsiębiorczości.

Przedsiębiorca, który gubi się w zawiłościach prawnych, czy to przy rejestracji działalności gospodarczej, czy przy już funkcjonującej firmie, może również skorzystać z bezpłatnego doradztwa. Można też rozważyć podniesienie kwalifikacji, zarówno swoich, jak i pracowników. Fundusze na dofinansowanie takich usług oferuje Puławski Fundusz Pożyczkowy.

Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” przedstawiła bardzo korzystną ofertę, dotacje na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwijanie działalności gospodarczej.

Po wysłuchaniu prezentacji przedsiębiorcy mieli okazję do indywidualnych konsultacji z prelegentami. Chętnych było wielu, ale oczekiwanie na swoją kolej uczestnicy spotkania wykorzystywali na pogawędki i wymianę doświadczeń ze swoimi kolegami i koleżankami „po fachu”.

Dla przedsiębiorców, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu, w najbliższym czasie, opublikujemy prezentacje przedstawione przez poszczególne instytucje. Znajdą tam Państwo kontakty do osób, które udzielą szczegółowych informacji.

Tekst: Elżbieta Iwankiewicz, foto: Jan Machulak

Źródło: www.janowlubelski.pl