Informacja o wyniku zapytania ofertowego z dn. 25.11.2021 r.

Informacja o wyniku zapytania ofertowego z dn. 25.11.2021 r.

Janów Lubelski, 30.11.2021r.

Informacja o wyborze oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” z/s w Janowie Lubelskim informuje, iż zostało rozstrzygnięte postępowanie mające na celu wyłonienie Wykonawcy na usługę konsultacji i doradztwa w ramach przygotowania do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” z/s w Janowie Lubelskim

W wyniku rozpatrzenia ofert, złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dn. 25.11.2021 r. , została wybrana oferta złożona przez Kancelaria Radcy Prawnego dr hab. Marcin Szewczak , Lipniak 6M/1, 20-050 Konopnica

Uzasadnienie:

Oferent spełnił kryteria określone w zapytaniu ofertowym.