Informacja o wynikach konkursu na wolne stanowisko pracy

Informacja o wynikach konkursu na wolne stanowisko pracy

W odpowiedzi na konkurs na wolne stanowisko pracy Specjalista d.s. Koordynowania projektów- Kierownik Biura ogłoszony dn.19.05.2021r. decyzją Komisji Konkursowej została wyłoniona p. Bożena Kowalska.

Dokumentacja wyboru kandydata do wglądu w Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg”.