Informacja o ankietach monitorujących

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi telefonami dotyczącymi ankiet monitorujących realizację projektów w ramach działania Wdrażanie LSR (Małe Projekty, Odnowa i rozwój wsi), o które upomina się Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, a wypełnienie i dostarczenie których wynika z podpisanych przez Państwa umów o przyznanie pomocy, w załączeniu zamieszczamy wzory ankiet dla poszczególnych działań:

Małe Projekty:

Odnowa i rozwój wsi:

Druki Ankiet monitorujących oraz Instrukcje dostępne są również na stronie internetowej www.prow.lubelskie.pl – w zakładce Procedury monitorowania.

Ankiety należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego, bądź wysłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ul. M.C. Skłodowskiej 3
20-029 Lublin

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura pod nr tel. 15 8722 652.

Z poważaniem

Agata Stelmasiewicz
Kierownik Biura LGD „Leśny Krąg”