INFORMACJA DO OGŁOSZONYCH NABORÓW

WAŻNE !!!

INFORMACJA DO OGŁOSZONYCH NABORÓW

DOTYCZY NABORÓW NR: 1/2018, 2/2018, 3/2018, 1/2018/G, 2/2018/G, 3/2018/G

 

Szanowni Państwo

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych tj. z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz 1000), informujemy że zostały zaktualizowane zasady przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW 2014-2020.

Dla tego też, do wniosków składanych w ramach naborów nr:
1/2018, 2/2018, 3/2018, 1/2018/G, 2/2018/G, 3/2018/G
należy dołączyć:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W PODDZIAŁANIU 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBJĘTYM PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

Oświadczenie do pobrania – pobierz