INFORMACJA

W dniach 28-29 lipca 2021r. pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” biorą udział w szkoleniu. Wobec powyższego biuro LGD będzie nieczynne.
Telefon do kontaktu 537 771 007.