Harmonogram szkolenia dla Pracowników Biura LGD „Leśny Krąg” w dniu 28 grudnia 2021 r.

Harmonogram szkolenia dla Pracowników Biura LGD „Leśny Krąg” w dniu 28 grudnia 2021 r.

Harmonogram szkolenia

dla Pracowników Biura LGD „Leśny Krąg”

w dniu 28 grudnia 2021 r.

 

Godzina Zakres tematyczny Osoba prowadząca
12.30 – 13.30 Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej

Obowiązujące akty prawne

Zobowiązania Lokalnej Grupy Działania wynikające z zawartych umów

Janina Skubik
13.30 – 15.00 Zasady wyboru operacji

•      procedura przeprowadzania naborów i oceny wniosków

•      harmonogram planowanych naborów

•      formularze wniosków o przyznanie pomocy

•      wymagania formalne

•      zgodność z LSR

•      ocena formalna wniosków

•      kryteria wyboru operacji

Janina Skubik
15.00 – 16.00 Monitoring i ewaluacja Janina Skubik
16.00 Zakończenie szkolenia Janina Skubik