Harmonogram spotkań informacyjnych dla beneficjentów, dotyczących celów i głównych założeń LSR LGD „Leśny Krąg”

Harmonogram spotkań informacyjnych dla beneficjentów, dotyczących celów i głównych założeń LSR LGD „Leśny Krąg”