Pierwsza umowa na realizację projektu grantowego została podpisana

Pierwsza umowa na realizację projektu grantowego została podpisana

Pierwsza umowa na realizację projektu grantowego została podpisana

 

W dnia 06 listopada 2017r. Prezes Stowarzyszenia LGD „Leśny Krąg” Pani Janina Skubik i Wiceprezes Pan Jan Witkowski, podpisali z Zarządem Województwa Umowę o przyznaniu pomocy na realizację Projektu grantowego.

Jest to pierwsza umowa na Projekt grantowy.

W ramach projektu realizowanych będzie 7 zadań.

Cztery zadania dotyczą wydania publikacji i będą to: „Kulinarne Skarby Ziemi Janowskiej”, zadanie realizowane będzie przez Gminę Janów Lubelski, „Śladami przeszłości…Historia parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modliborzycach” , „Powstanie Styczniowe na terenie ziemi modliborskiej”. Obie publikacje opracuje i wyda Stowarzyszenie Sanna. Bardzo ciekawie zapowiada się także zadanie pod tytułem „ Przygotowanie i wydanie płyty muzycznej zespołów Gminnego Centrum Kultury I Promocji w Godziszowie działających na obszarze objętym LSR”, które realizować będzie Gminne Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie.

Kolejne zadanie to „Współorganizacja Imprezy regionalnej „Dzień Karpia Królewskiego w Malińcu 19.08.2018r – organizacja pokazu kulinarnego potraw z produktów lokalnych”.

Dwa kolejne zadania polegać będą na renowacji 5 zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym w Janowie Lubelski, a wnioskodawcą jest Janowskie Stowarzyszenie Regionalne. Renowacji poddana zostanie także wieża Kościoła Parafialnego w Dzwoli. Zadanie zrealizuje Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Dzwoli.