Certyfikacja Produktu Lokalnego Ziemi Janowskiej – II Edycja

Certyfikacja Produktu Lokalnego Ziemi Janowskiej – II Edycja

nag____wek

Zachęcamy do zgłaszania propozycji produktów lokalnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” informuje o możliwości ubiegania się o Certyfikat „Produktu Lokalnego Ziemi Janowskiej”.
Wszyscy zainteresowani zgodnie z Regulaminem Certyfikacji „Produktu Lokalnego Ziemi Janowskiej” mogą zgłaszać propozycje produktów lokalnych w jednej lub kilku z 5 kategorii:

a) Smaki: lokalne potrawy (potrawy i dania gotowe, mięso, ryby, drób, wędliny, nabiał, sery, farsze, miód i jego przetwory, owoce, warzywa, konfitury, powidła, wyroby cukiernicze i piekarnicze itp.) oraz lokalne napoje (syropy, soki, nalewki, wina itp.)
b) Rękodzieło: wyroby rękodzielnicze i rzemieślnicze, malarstwo,
c) Twórcy: zespoły folklorystyczne, grupy teatralne, taneczne, kabaretowe, pisarze itp.
d) Produkt turystyczny: produkty i usługi turystyczne, gospodarstwa agroturystyczne i pensjonaty, hotele, szlaki turystyczne, itp.
e) Wydarzenie: cykliczne imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne (rajdy rowerowe, spływy kajakowe, itp.).
Wybranym produktom Kapituła Certyfikująca przyzna znak promocyjny i certyfikat „Produktu Lokalnego Ziemi Janowskiej”.

Zgłoszenia osobiście składać można do dnia 20 lutego 2015 roku, do godziny 15.00 w Biurze LGD przy ul. Ogrodowej 16 w Janowie Lubelskim.

W przypadku gdy np. Gminy, GOK zgłaszają produkt wytworzony przez osobę fizyczną niezbędne jest pismo o wyrażeniu zgody na udział tej osoby w Certyfikacji, będące załącznikiem nr 3 do Regulaminu Certyfikacji.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wspólnych działań i zgłaszania lokalnych produktów.
Szczegółowych informacji w sprawie zgłaszania propozycji produktów lokalnych udzielają pracownicy Biura LGD pod numerem telefonu 15 8722 652 lub osobiście w Biurze LGD przy ul. Ogrodowej 16 w Janowie Lubelskim.

Dokumenty do pobrania:


 
Projekt „Bogactwo czerpane z natury – wykorzystanie potencjałów lokalnych i walorów turystycznych Ziemi Janowskiej w rozwój przedsiębiorczości” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013