Budujemy Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność – spotkanie w Godziszowie

Budujemy Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność – spotkanie w Godziszowie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Spotkanie, które odbyło się 11 sierpnia 2015 roku w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie miało na celu tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju zgodnie z podejściem Leader i zasadami PROW 2014-2020 i przeprowadzenie analizy SWOT poprzez włączenie społeczności lokalnej. Spotkanie poprowadziła Prezes Stowarzyszenia LGD „Lesny Krąg” w Janowie Lubelskim Pani Janina Skubik przy udziale Pani Marty Zając – Specjalista Ds. projektów PROW. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Urzędu Gminy, Jednostek Organizacyjnych, sołtysi oraz rolnicy.

Głównymi aspektami poruszanymi była analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń Gminy Godziszów. Ponadto określone zostały cele strategiczne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia oraz wskaźniki osiągnięcia celu czy produktu. W końcowym etapie nastąpiła próba przygotowania planu komunikacji społecznej.

Opinie i uwagi osób biorących udział w spotkaniu posłużą Stowarzyszeniu LGD do identyfikacji najważniejszych potrzeb oraz jakiego rodzaju pomysły i projekty Gmina Godziszów chce realizować w nowym okresie programowania na terenie Gminy Godziszów. Spotkanie było bardzo owocne i pozwoliło obu stronom przedstawić wspólne oczekiwania.

Bardzo serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania z LGD wszystkich mieszkańców, którzy chcą wziąć czynny udział w rozwoju naszej Gminy. O terminach spotkań będziemy informować na bieżąco.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

tekst: A. Jaskowska
foto: LGD “Leśny Krąg”