Bezpłatne szkolenie dotyczące zasad pozyskania dofinansowania w ramach tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw

Bezpłatne szkolenie dotyczące zasad pozyskania dofinansowania w ramach tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw

Bezpłatne szkolenie


W związku ze zbliżającym się naborem wniosków Lokalna Grupa Działania Leśny Krąg” organizuje bezpłatne szkolenie dotyczące zasad pozyskania dofinansowania w ramach Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw.

„Przygotowanie beneficjentów do ubiegania się o dofinansowanie inwestycji w ramach działania Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw ze środków finansowych LGD Leśny Krąg”