Akademia liderów lokalnych w Gminie Janów Lubelski

liderki_naglowek

 

„Człowiek-najlepsza inwestycja”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” zaprasza do udziału w projekcie

pt.: „Akademia liderów lokalnych w Gminie Janów Lubelski”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne oraz osoby aktywne ze wszystkich sołectw gminy Janów Lubelski: Biała I, Biała II, Borownica, Łążek Ordynacki, Momoty Dolne, Momoty Górne, Pikule, Ruda, Szklarnia, Ujście, Zofianka Górna oraz dwie osoby z miasta Janów Lubelski.

W projekcie dla uczestników zaplanowano m.in.:
bezpłatne szkolenia z zakresu animacji społeczności lokalnej oraz wyjazd studyjny.
W trakcie trwania szkoleń zapewniamy materiały szkoleniowe, catering i obiady.