Harmonogram szkolenia dla Członków Rady i Pracowników Biura LGD „Leśny Krąg” w dniu 09sierpnia 2021r.

Harmonogram szkolenia dla Członków Rady i Pracowników Biura LGD „Leśny Krąg” w dniu 09sierpnia 2021r.

Harmonogram szkolenia  

dla Członków Rady i Pracowników Biura LGD „Leśny Krąg”

w dniu 09sierpnia 2021r.

 

Godzina Zakres tematyczny Osoba prowadząca
11.00 – 12.00 ·         Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej

·         Obowiązujące akty prawne

·         Zobowiązania Lokalnej Grupy Działania  wynikające z zawartych umów

Anna Wąsowska
12.00-13.30 Zasady wyboru operacji

·         procedura przeprowadzania naborów i oceny wniosków

·         harmonogram planowanych naborów,

·         formularze wniosków o przyznanie pomocy

·         wymagania formalne,

·         zgodność z LSR,

·         ocena formalna wniosków

·         kryteria wyboru operacji

Anna Wąsowska
13.30  – 14.00 Monitoring iewaluacja
14.00 Zakończenie szkolenia ——————-