Harmonogram szkolenia dla Członków Rady i Pracowników Biura LGD „Leśny Krąg” w dniu 30 listopada 2022r.

Harmonogram szkolenia dla Członków Rady i Pracowników Biura LGD „Leśny Krąg” w dniu 30 listopada 2022r.

Harmonogram szkolenia  

dla Członków Rady i Pracowników Biura LGD „Leśny Krąg”

w dniu 30 listopada 2022r.

 

Godzina Zakres tematyczny Osoba prowadząca
15.00 – 16.00 ·         Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej

 

·         Obowiązujące akty prawne

·         Zobowiązania Lokalnej Grupy Działania  wynikające z zawartych umów

Aneta Kuźnicka
16.00-17.30 Zasady wyboru operacji

 

·         procedura przeprowadzania naborów i oceny wniosków

·         harmonogram planowanych naborów,

·         formularze wniosków o przyznanie pomocy

·         wymagania formalne,

·         zgodność z LSR,

·         ocena formalna wniosków

·         kryteria wyboru operacji

Aneta Kuźnicka
17.30  – 18.00 Monitoring i ewaluacja Aneta Kuźnicka
18.00 Zakończenie szkolenia ——————-

Miejsce szkolenia:

Biuro Stowarzyszenia LGD „Leśny Krąg”

ul. Ogrodowa 16,

23-300 Janów Lubelski